Lasertrace: upravljački softver za pokretanje sistema sledljivosti

- softversko rešenje -

Lasertrace je Gravotech-ov industrijski softver za izradu sledljivosti i identifikacije. Razne funkcije su dostupne u jednostavnom interfejsu, sve za potrebe industrijske proizvodnje.
  • Upravljanje proizvodne linije
    Proizvodni mod Lasertrace-a će se povezati i komunicirati sa IT infrastrukturom za poluautomatsku proizvodnju. Pristupite vašoj bazi podataka i vašem ERP, šaljite direktno fajlove na mašinu bez potrebe PC-a, upravljajte duplikatima i automatki generišite istoriju rada. Kompletirajte sistem sledljivosti s čitačima kodova za overu kvaliteta markiranja.
  • Autonomni način rada
    Lasertrace je jedini softver za markiranje koji nudi pojedinačnu izradu za rad na radnom stolu. Povežite mašinu za sofvter preko PC-a i pravite markiranja na zahtev. Idealno rešenje za male radionice i sve tipove industrija. Na jednom ekranu možete da upravljate serijskim brojevima, kodifikaciji, autobrojačima (datumi, smene, itd…), logo-i, kodovi.
  • Stvarajte i iskompnujte odgovarajuće markiranje
    S lakoćom, stvorite poslove na vizuelnom interfejsu softvera. Unesite tekst i figure, upravljajte raznim kodovima kao što su Datamatrix, QR kod, 1D i 2D barkodovi, importujte fajlove kao što su EPS, PDF, DXF, DWG, BMP, JPEG, PNG. Preko 15 OCR fontova visoke čitljivosti su integrisani i optimizovani za smanjenje radnog ciklusa. Pregledajte vaš sastav markiranja pre prave izrade.