CAD i CAM softver za graviranje

Gravograph by Gravotech pokreće svoje graverske mašine putem softvera nekoliko decenija. Stremimo da pružimo inovativna softverska rešenja za sve naše klijente i korisnike koji su usmereni kao visokoj efikasnosti i beskrajnom stvaralaštvu. Upravljajte svim aspektima vašeg dizajna i toka proizvodnje sa maksimalnom preciznošću.i

Technifor integriše kompleksnost vašeg rada u jednostavna rešenja.
Razvijen od strane Technifor-a, sofver je posvećen industrijskom markiranju i sledljivosti.

Softver i unutrašnji programi povezuju mašinu za markiranje u jedan proces u realnom vremenu, ide u susret velikom broju primena: automatska inkrementacija, spašavanje podataka, brza razmena podataka, pristup raziličim servisima (dijagnostika, programiranje i čuvanje fajlova itd…), daljinsko upravljanje, automatizacija itd.

S potpunom povezanošću, mašina šalje i prima sve vrste podataka (ODBC, Excel i ASCII itd), komunicira sa vašim PLC kolima i ispiše trenutne operacije. Opremljene sa svim komunikacionim uređajima (Ethernet TCP/IP i Profnet), mogu lako da komuniciraju sa najnaprednijim mrežnim sistemima.

Napredne mogućnosti:

Optimizovane putanje alata, simulacija, sledljivost i opcije  fine konfiguracije nude besprekorano upravljanje vašim mašinama.