Gravostral - prednosti aluminijuma kombinovanog sa fenolskom bazom

Sačuvajte vreme i novac sa Gravostral-om i izbegnite bojenje zahvaljujući dvostranom aluminijumu.

Idealan za profesionalne natpise za vrata, obeležavanje i ID table, Gravostral Vam obezbeđuje dvostrani proizvod sa visokim nivo-om izdržljivosti i otpora na grebanje i lomljenje.

Izbor materijala (referentni brojevi)
MAT

Zlato/srno/srebro
1.5 mm (1/16″): 18 472*
3.0 mm (1/8″): 18 482*
Srebro/crno/srebro
1.5 mm (1/16″): 18 471**

Karakteristike

Informacija u vezi sa uzorcima i materijalima:
* Srebrno s jedne strane i četkano zlatno sa druge strane
** Mat zlatna sa obe strane

  • Gravostral kombinuje fenolsku osnovu sa aluminijumskom površinom – nema potrebe za bojenjem

Specifikacije:
Boja: mat, četkana
Sastav: aluminijum / fenolik
Dubina graviranja: 0.300 mm
Tabla: 1220 x 610mm

Mogućnosti:
Unutrašnjost: ✓
Spoljašnjost: ✗
Smicanje: ✗
Cirkular: ✓
Štampa filmom: ✓
Vruća štampa: ✗
Vruće savijanje: ✗
Otporan na grebanje: ✓
Savitljivost: ✗
Otpor na lomljenje: ✓
Otpor na UV zrak: ✗
Min. temperatura: -40°C/-40°F
Max. temperatura: 180°C/356°F