Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » CNC mašine » Opcioni dodaci za CNC mašine » Regulacioni nosevi za dubinu

Nosevi za regulaciju dubine - osiguravanje jednake dubine gravure i na nejednakim površinama

Gravograph nudi široki izbor noseva za regulaciju dubine gravure:

  • Čelični nosevi: najčešće korišćeni (otporni i visoko polirani za minimalno grebanje table)

  • Vakuumski nosevi: isti kao čelični sa mogućnosti da se priključi na sakupljač opiljaka

  • Okretni i prizmatični nosevi: za graviranje krivih površina (čelik ili teflon)

  • Teflonski nosevi: za graviranje na površinama koje se lako izgrebu (kao što je metal)

Čelični nosevi

Čelični nos
Ø 0.7 mm (0.03“)
Ref. 20130
Čelični nos
Ø 1.5 mm (0.06“)
Ref. 20131
Čelični nos
Ø 2.4 mm (0.09“)
Ref. 21755
Čelični nos
Ø 2.5 mm (0.1“)
Ref. 20132
Teflonski nos
Ø 3 mm (0.12“)
Ref. 20133
Čelični nos
Ø 4.6 mm (0.18“)
Ref. 21086
Čelični nos
Ø 16 mm (0.63“)
Ref. 20960

Vakuumski nosevi

Vakuumski nos
Ø 1.5 mm (0.06“)
Ref. 21674
Vakuumski nos
Ø 3.3 mm (0.13“)
Ref. 21672
Vakuumski nos
Ø 8 mm (0.3“)
Ref. 21673

Okretni i prizmatični nosevi

Čelični okretni nos
Ø 2.5 mm (0.1“)
Ref. 22464
Teflonski okretni nos
Ø 3.5 mm (0.14“)
Ref. 22481
Čelični okretni nos
Ø 5 mm (0.2“)
Ref. 13058
Okretni vakuumski nos
Ø 2.5 mm (0.1“)
Ref. 64189
Okretni vakuumski nos
Ø 5 mm (0.2“)
Ref. 64188
Prizmatični nos
Ref. 22885

Dugi nosevi

Dugi teflonski nos
12mm
Ø 2.5 mm (0.1“)
Length 12 mm (0.48“)
Ref. 28061
Dugi teflonski nos 22mm
Ø 2.5 mm (0.1“)
Length 22 mm (0.87“)
Ref. 28062
Dugi teflonski nos 27mm
Ø 2.5 mm (0.1“)
Length 27 mm (1.06“)
Ref. 28063