Lasertrace

upravljački program za izradu sledljivosti Gravotech mašinama

Lasertrace je Gravotech-ov industrijski softver za izradu sledljivosti i identifikacije. Razne funkcije su dostupne na jednostavnom interfejsu, sve što industrijska proizvodnja zahteva.

 • Upravljanje proizvodne linije
  Lasertrace-ov „production mode“ se povezuje sa vašim IT infrastrukturom, za polu-automatsku proizvodnju. Pristupite bazi podazaka i ERP, direktno šaljite fajlove na mašinu bez potrebe za PC-em, upravljajte duplikatima i automatski skladištite podatke vremena u log fajlove. Kompletirajte sledljivost povežući sa čitačima kodova za overu kvaliteta markiranja.
   
 • Autonomni način rada
  Lasertrace je jedini softver za markiranje koji nudi pojedinačnu izradu za benchtop identifikaciju delova. Povežite vašu mašinu i softver preko PC-a i stvarajte zahtevna markiranja automatski deo po deo. Idealno za male radionice i sve tipove industrija. Upravljajte serijsko obeležavanje, kodifikaciju, brojače (datumi, smene itd), logo-e, kodove preko jednog ekrana.
   
 • Sastavljajte saglasna markiranja
  Lako stavrajte zadatke na grafičkom interfejsu. Ubacujte tekstove i figure, upravljajte raznim kodovima kao što su Datamatrix, QR kod, 1D i 2D barkodovi, importujte fajlove i logo-e u EPS, PDF, DXF, DWG, BMP, JPEG, PNG ekstenzijama itd.. Preko15 OCR fontova visoke čitljivosti su integrisani i optimizovani za smanjenje ciklusa izrade. Pregledajte kompoziciju pre markiranja.
Kao kompetan softver za sledljivosti i identifikaciju u industriji, Lasertrace nudi mogućnost stvaranja nekoliko korisničkih profila ograničen sa neophodnim funkcijama.

Menjajte operatorov radni interfejs prema vašim potrebama.

Nudimo nekoliko opcija kao što su: paket 40 dodatnih fontova ili Logo Editor max za vektorizaciju logo-a i stvaranje putanje za ispunu.

Lasertrace vam asistira u podešavanju identifikacije bez obzira da li radite u maloj radionici ili velikoj fabrici.
Softver pruža sav pristup parametrima markiranja.
Proverite podešavaja prema materijalu i bojenoj tabeli za čuvanje vremena i smanjenje greške.
Lasertrace-ov interfejs je dostupan u nekoliko jezika.
Dok nadzornici imaju pun pristup funkcijama u alatima softvera, operatori mogu da pristupe jednostavnijoj verziji.
Jednostavno importujte fajl, odaberite način markiranja, počnite i zaustavite markiranje.
Traka alata u softveru može da bude personalizovana za operatora.