Gravostrat™

Gravostrat™

Materijal za mehaničko graviranje: fenolik
Ekonomični materijal za primenu u zahtevnim uslovima
  • Materijal otporan na grebanje
  • Električno neprovodljiv, nezapaljiv i otporan na hemijske proizvode i rastvore
  • Zahvaljujući specifičnim karakteristikama, ovaj materijal je idealan izbor za industrijsko obeležavanje