Gravobrass™ Exterior

Gravobrass™ Exterior

Materijal za mehaničku obradu: mesing
Mesing visokog kvaliteta za spoljašnju upotrebu
  • Primena: natpisi visokog kvaliteta, tablica s imenom kompanija
  • Visoki precizni kvalitet, odličan za graviranje i dekorisanje.
  • Bojenje je preporučeno Gravotech-ovim bojama