Rubbalase™

Rubbalase™

Laserski materijal: guma
Laserski materijal sačinjen od prirodne gume
  • Dostupan kao verzija bez mirisa
  • Od prirodne gume, prodaje se u tablicama
  • Debljina od 2.3mm (0.086“) i tvrdoće 60 Shore osigurava visok kvalitet i definiciju rada