Optika za galvo lasere

Technifor laserski sistemi nude veliki rang fokalnih dužina za prilagođavanje radne udaljenosti, radnog polja i dubine prema datoj primeni.

Za optimizaciju kvaliteta markiranja, deo mora da postavi na određenu daljinu. To je fokalna dužina ili radna visina. Ova distancija je menja u zavisnosti od primenjenog fokusa i laserske tehnologije vaše mašine (fiber, hybrid, green ili CO2).

Fiber laser
 • F100 (65×65 mm)
 • F160 (110×110 mm)
 • F254 (175×175 mm)
 • F330 (205×205 mm)
Hybrid laser:
 • F100 (65×65 mm)
 • F160 (110×110 mm)
 • F254 (175×175 mm)
 • F330 (205×205 mm)
Green laser:
 • F100 (65×65 mm)
 • F160 (110×110 mm)
 • F254 (150×150 mm)
CO2 laser:
 • F100 (70×70 mm)
 • F150 (100x100mm)
 • F200 (140×140 mm)
 • F300 (210×210 mm)

Ostale fokalne dužine na zahtev.