Natpisi za sto za graviranje

Veliki izbor natpisa za imena i modularnih profila koji se susreću sa potrebama kompanija po pitanju identifikacije, administrativnih građevina i drugih javnih mesta.

Prikažite Vaše ime i prezime, profesiju ili uslugu, ili stavite znak na sobu da li bila soba za konnferenciju, dnevni boravak itd… Takođe funkcionišu kao tablice za imena, dvostrana tablica ili pun natpis sa držačem u jednostavnom i efikasnom maniru.

Samo morate da uglavite informaciju i momentalno je dostupna javnosti.

šrafovi i kapice su uključeni u paket

Polirani i anodizirani aluminijum u zlatnoj i srebrnoj boji

Natpisi za stolove i kancelarije

Idealno za kompanije, shop-ove i administrativne građevine za male informativne znakove namenjene za javnosti. 

Kancelarijski natpisi

Dvostrani natpis

Identifikuje osobu, funkciju ili servis na jednoj strani i pruža sažet opis na drugoj. Idealno za prikaz radnog vremena i dostupnosti.

Direkcioni natpisi

Idealno da se locira na ulazu servisa, stepenica ili na spratu zgrade. Privezuje se dvostranim adhesivom, silikonom ili štafovima.

Zidni držači natpisa

Fiksira se koristeći dvostrani adhesiv, silikon ili šrafove.

Identifikuje servis ili kancelariju sa imenom i funkcijom.

Koristite različite boje inserta prilagođene primeni i situaciji. Odaberite Vaš proizvod iz Gravoply™ 1  i Gravoply™ 2 serija materijala.

Za fiksiranje banera i plaketa na zid.

← Gotovi proizvodi

Za svaku informaciju u vezi s Gravograph-ovim proizvodima i uslugama kliknite kontakt i javite nam se!