Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » Dot Peen » Prenosive dot peen mašine

Prenosive dot peen mašine

Dodeljene za malu ili srednju seriju, ove prenosive mašine za markiranje su nezavisne i ne zahtevaju upotrebu računara.

Opremljene dot peen tehnologijom, garantuju nepromenjivo i individualno markiranje za svaki od vaših delova:

Mikro udarci proizvedeni stilus iglom sa karbidnim vrhom stvaraju trajno markiranje na materijalu bez problema oštećenja.

Technifor-ov rang prenosivih mašina, trenutno korišćenih za markiranje velikih delova su dostupni u tri dodatna modela: