Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » Dot Peen » Opcioni dodaci za dot peen » Stubovi za Technifor mašine

Stubovi za Technifor mašine

Stubovi za Technifor rang dot peen mašina su podesive visine.
Praktikuje jednostavnu i fleksibilnu upotrebu gave za markiranje.

Podesiv u Z-osi koristeći ručicu, užljebljeni sto pogodan za sve tipove dodatke pozicioniranja i privezivanja.
Postoji i dodatni produženi radni sto ili rotacija na 180° za markiranje velikih delova.

Prednosti stubnog nosača:

 • Fleksibilan i funkcionalan: sa podesivom visinom do 400 mm, može da se koristi za markiranje delova raznih veličina i dimenzija. Gradativna skala informiše operatora o trenutnoj Z visini na kojoj mašina radi.

 • Prilagodljiv radnoj površini: težina i dimenzija i omogućava da vaša stanica za markiranje može da se postavi na bilo koju radnu površinu ili sto. Izbrazdan sto omogućava alatima da poziciraju ili pričvrste deo koji se markira.

 • Modularan: ovaj stubni nosač može da se prilagodi bilo kojem vašem radu zahvaljujući komplementarnim dodacima: produženi sto, držač pločica, magnetno pričvršćivanje, uređaj za rotaciju delova itd…

Nudi širok spektar stubnih nosača za Technifor-ova rešenja:

Dot peen mašine za markiranje – Dot Peen Solution XF510

 • Dimenzije (mm): 425 x 270 x 740

 • Težina (Kg): 20

 • Opcioni dodaci:

  – Produženi radni sto

  – Standardni držač tablica

  – Dvostruki držač tablica

  – Magnetski pričvršćivač

  – Sistem za rotiranje delova

Dot peen mašine za markiranje – Dot Peen Solution XF550

 • Dimenzije (mm): 480 x 298 x 690

 • Težina (Kg): konsultovanje

 • Opcioni dodaci:

  – Produženi radni sto

  – Standardni držač tablica

  – Dvostruki držač tablica

  – Magnetski pričvršćivač

  – Sistem za rotiranje delova

Dot peen mašine za markiranje – Dot Peen Solution XM700

 • Dimenzije (mm): 426 x 207 x 736

 • Težina (Kg): 20

 • Opcioni dodaci:

  – Produženi radni sto

  – Standardni držač tablica

  – Dvostruki držač tablica

  – Magnetski pričvršćivač

  – Sistem za rotiranje delova

Mašine za grebanje –  Xf510

 • Dimenzije (mm): 480 x 298 x 690

 • Težina (Kg): konsultovanje

 • Opcioni dodaci:

  – Produženi radni sto

  – Standardni držač tablica

  – Dvostruki držač tablica

  – Magnetski pričvršćivač

  – Sistem za rotiranje delova