Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » Dot Peen » Opcioni dodaci za dot peen » Rotacioni sistemi za dot peen mašine

Rotacioni sistemi za dot peen mašine

Markirajte obim ili nekoliko linija na cilindričnim predmetima: ovaj dodatak se brine o pričvršćivanju i rotaciji vaših delova bez potrebe za računarom.

– Lako za instalaciju i upotrebu
– Optimizuje produktivnost
– Prilagođava se raznovrsnosti vaših delova za markiranje

Ovaj sistem rotacije predmeta omogućava lako markiranje cilindričnih delova, manjih cevi i slično itd…

Postoje 3 verzije dostupnih rotacionih osa u zavisnosti od težine i dimenzija predmeta koji se markiraju.

Verzija automatskog pričvršćivanja:

  • Jednostavna: upravlja se programom za markiranje koji se isporučuje uz mašinu.

  • Fleksibilna: brzina rotacione brzine je podesiva i može da se adaptira veličini dela koji se markira.

  • Svevrsna: zahvajujući mogućnostima pričvršćivanja za unutrašnjost ili spošaljnost dela, markira najraznovrsnije delove u različitim pozicijama i obimu.

Postoje 3 verzije ovog opcionog dodatka u zavisnosti od težine i dimenzija dela koji se markiraju:

DMC15

– Pravac montiranja: levo ili desno
– Stega: ručna
– Pričvršćivanje: spoljašnje: ø 23 – 98 mm / unutrašnje: ø 3 – 76 mm
– Maks. inercija: sa stegom: 50 kg/cm2 / bez stege: 65 kg.cm2
– Rotacija: 5 – 240 obrt/min
– Dimenzije: 241 x 223 x 158 mm
– Težina: 6.4 kg

DMC25

– Pravac montiranja: levo ili desno
– Stega: ručna
– Pričvršćivanje: spoljašnje: ø 30 – 152 mm / unutrašnje: ø 3 – 125 mm
– Maks. inercija: sa stegom: 3400 kg.cm2 / bez stege: 3500 kg.cm2
– Rotacija: 3 – 180 obrt/min
– Dimenzije: 276 x 223 x 165 mm
– Težina: 9.8 kg

DMC25PN

– Pravac montiranja: levo ili desno
– Stega: pneumatska (automatsko pričvršćivanje)
– Pričvršćivanje: spoljašnje: ø 23 – 98 mm / unutrašnje:  ø 3 – 76 mm
– Maks. inercija: sa stegom: 3400 kg.cm2 / bez stege: 3500 kg.cm2
– Rotacija: 17 – 79 obrt/min
– Dimenzije: 293 x 223 x 181 mm
– Težina: 7.4 kg

Primeri primene