Rang stilus igala

Savršeno prilagodite Vaš alat za delove koje markirate!

Zbog toga što vaše markiranje mora da bude besprekorno, Technifor je razvio nenadmašan rang stilus igla i vrhova za svaku moguću primenu u obeležavanju:
– Markiranje na plastici i mekanim materijalima
– Markiranje na livenom gvožđu i čeliku
– Duboko markiranje
– Markiranje visoke brzine
– Markiranje na izdubljenim delovima
– Markiranje predmeta koji su teško dostupni

Stičete benificiju Technifor-ovog iskustva i znanja na pristupu različitim materijalima i oblicima. Svaka stilus igla ima svoju karakeristiku i obezbeđuje sopstven odziv prema vašem zadatku.

  • Stilusi sa različitim snagama,

  • Dugački stilusi za markiranje teško pristupačne radne površine,

  • Stilusi za visoku brzinu rada,

  • 3D stilus igla je prilagođena obliku predmeta, udubljene površine, markiranje na više nivo-a.

Odabir odgovarajućeg stilusa je esencijalan deo vaše mašine za markiranje. Verujte expertima Technifora i pošaljite Vaše delove na test.