Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » Dot Peen » Opcioni dodaci za dot peen » PC softver za dot peen mašine

PC softver za dot peen mašine

Technifor dot peen mašine se pokreću bez računara, ali softver za markiranje za OS Windows je dostupan za specifične potrebe:
– Radi sa samostalnim, intergalnim i ručnim mašinama
– Obezbeđuje, automatizuje i uproštava korisnikov rad koliko god je moguće.

Sa svim karakteristikama za sledljivost (brojač, datum, smene, kodovi itd…) dostupno samo na klik, ovaj softver za markiranje optimizuje pripremu i vreme podešavanja.

Uprostite rad operatora pripremajući rad na PC računaru:

 • Intuitivni interfejs za brzo upravljanje: čuva vreme za vreme pravljenja fajlova

 • Višestruki unos podataka: ručni unos, import koristeći barkod čitač, višestruki i jedinstveni podaci (serijski brojevi, V.I.N. brojevi itd…)

 • Pregled markiranja: pregled dela za markiranje na dnu ekrana, direktna modifikacija, alati za poravnanje, višestruki odabiri itd…

Optimizujte vašu proizvodnju sa mogućnostima automatizacije:

 • Mod proizvodnje: automatska pretraga za tekst u bazi podataka

 • Mogućnost naprednog spajanja: povezivanje s više baza podataka

 • Upravljanje s više fajlova: programirajte jedan fajl dok se drugi izvršava

 • Ispis markiranja: generisanje log fajlova u CSV ili ASCII formatu.

T500W software

– PC okruženje: Windows® (verzije sa Windows® XP)

– Komunikacija:

 • Ethernet

 • RS232

– Licenca: bezbedna upotreba sa zaštitnim ključem (USB ili slično)

Načini rada:

 • Za više korisnika

 • Mogućnost za konfiguraciju nekoliko profila sa password-om