Konekcije

Robotski kablovi, različite dužine, ugaoni konektori… Technifor poseduje kompletan rang dodataka za prilagođavanje mašine za markiranje prema zahtevima integracije.
Svaki konektor ima idealnu zaštitu i pokrivenost.

Dužina kablova: mašina je isporučena sa standardnim 3-metarskim kablom, robusnim industrijskim za industrijske uslove. Ako integracija zahteva duži: 6m, 10m and 15m dužine su dostupne (dodatne dužine na zahtev).

Robotski kablovi: za grublje primene koje zahtevaju ponavljajuće pokrete i izvijanje, rang od 3 – 6 – 10 i 15m dužine garantuju lakoću upotrebe.

Standardni kablovi

Robotski kablovi

90° ugaoni priključak: imoguće je orijentisati kabl povezivajući glavu za markiranje do kontrolne jedinice u nekoliko pravaca prema dostupnom prostoru. Kabl je standardno u vertikalnoj poziciji. Sa upotrebom adaptera od 90°, priključak je u horizotalnoj poziciji i 4 orijentacije su moguće .

Standard

90° konektor