Galaxy-M D.O.O. » Proizvodi » Dot Peen » Dot Peen mašine za integrisanje

Dot Peen za tačkasto i grebajuće graviranje za integraciju

Efikasna i pouzdana rešenja za markiranje i sledljivost. Vrlo brzo i dugotrajno markiranje!

Zbog brzine i pouzdanosti bez velikih troškova potrošnih materijala i održavanja, Dot Peen i grebanje su dokazana elektronska tehnologija upotrebljena u najzahtevnijim industrijskim okolnostima.

Markiranje urađeno stilus iglom je nemoguće falsifikovati, ne nanosi oštećenje delu. Uvučeno markiranje se direktno obrađuje na materijal, opsegom od plastike do najčvršćih metala.

Technifor-ovi sistemi za markiranje su osmišljeni da budu integrisani na čitavu produkcijsku liniju.

Sa izuzetnim radnim vekom i izdržljivošću, mašine mogu direktno da markiraju sve delove vaših proizvoda.

Cenjen i poznat od strane najvećih industrijskih grupa od 1981. integratori naročito vole:

  • Performanse Technifor-ovih sistema u integraciji s količinom, zahtevom i kvalitetom svake produkcije

  • Umanjeno vreme i troškovi integracije

  • Pouzdanost mašina

  • Laka operacija u najtežim uslovima rada.

Veliki rang mašina za integraciju u polju direktnog i trajnog markiranja: