Nosevi za regulaciju dubine - osiguravanje jednake dubine gravure i na nejednakim površinama

Gravograph nudi široki izbor noseva za regulaciju dubine gravure:

  • Čelični nosevi: najčešće korišćeni (otporni i visoko polirani za minimalno grebanje table)
  • Vakuumski nosevi: isti kao čelični sa mogućnosti da se priključi na sakupljač opiljaka
  • Okretni i prizmatični nosevi: za graviranje krivih površina (čelik ili teflon)
  • Teflonski nosevi: za graviranje na površinama koje se lako izgrebu (kao što je metal)

Čelični nosevi

Čelični nos

Ø 0.7 mm (0.03'')
Referentni broj: 20130

Čelični nos

Ø 1.5 mm (0.06'')
Referentni broj: 20131

Čelični nos

Ø 2.4 mm (0.09'')
Referentni broj: 21755

Čelični nos

Ø 2.5 mm (0.1'')
Referentni broj: 20132

Čelični nos

Ø 4.6 mm (0.18'')
Referentni broj: 21086

Čelični nos

Ø 16 mm (0.63'')
Referentni broj: 20960

Teflonski nos

Ø 3 mm (0.12'')
Referentni broj: 20133

Vakuumski nosevi

Vakuumski nos

Ø 1.5 mm (0.06'')
Referentni broj: 21672

Vakuumski nos

Ø 3.3 mm (0.13'')
Referentni broj: 21674

Vakuumski nos

Ø 8 mm (0.3'')
Referentni broj: 21673

Okretni i prizmatični nosevi

Čelični okretni nos

Ø 2.5 mm (0.1'')
Referentni broj: 22464

Teflonski okretni nos

Ø 3.5 mm (0.14'')
Referentni broj: 22481

Čelični okretni nos

Ø 5 mm (0.2'')
Referentni broj: 13058

Vakuumski okretni nos za spindle s futerom

Ø 2.5 mm (0.1'')
Referentni broj: 64189

Vakuumski okretni nos za spindle s futerom

Ø 5 mm (0.2'')
Referentni broj: 64188

Prizmatični nos

Referentni broj: 22885

Dugi nosevi

Dugi vakuumski teflonski nos 12mm

Ø 2.5 mm (0.1'')
Dužina: 12 mm (0.48'')
Referentni broj: 28061

Dugi vakuumski teflonski nos 22mm

Ø 2.5 mm (0.1'')
Dužina: 22 mm (0.87'')
Referentni broj: 28062

Dugi vakuumski teflonski nos 27mm

Ø 2.5 mm (0.1'')
Dužina: 27 mm (1.06'')
Referentni broj: 28063

← CNC
← Opcioni dodaci za CNC mašine
Sakupljači opiljaka →

Za svaku informaciju u vezi s Gravograph-ovim proizvodima i uslugama kliknite kontakt i javite nam se!